nZEB “Nearly Zero Energy Building”

Green-R klimaatbeheersing & nZEB

nZEB betekend letterlijk vertaald een energie nul gebouw, dit is een gebouw waar het energieverbruik jaarlijks vrijwel gelijk is aan de hoeveelheid energie dat het gebouw opwekt uit hernieuwbare bronnen (zonne-energie, warmtepomp, windturbine etc).

De EU heeft ambitieuze reductiedoelstellingen opgelegd voor het jaar 2020:  20% vermindering van energiegebruik, 20% vermindering van CO2-emissies ten opzichte van de niveaus van 1990, en het gebruik van hernieuwbare energie van 20%. Momenteel is het energieverbruik van gebouwen goed voor 41% van het totale verbruik,  80% van het energieverbruik is toe te schrijven aan verwarming, koeling en warm water. Het is duidelijk, dat een verhoging van opbouw van energie-efficiëntie een belangrijke rol zal spelen bij het verwezenlijken van deze doelstellingen.

Green-R klimaatbeheersing heeft dan ook als doel gesteld, met nZEB “nearly zero energie building” zich proactief op te stellen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen. Met behulp van warmtepompen, HRV (hoog rendement ventilatie), windturbines en zonne-energie als zijnde de hernieuwbare energiebron. De hoeveelheid energie die lokaal wordt opgewekt dient ongeveer gelijk te zijn aan de hoeveelheid energie die de gebouw gebonden installaties gebruiken.

Het investeren in nZEB, blijkt in de praktijk zeer gunstig te zijn. nZEB is maatwerk, graag stemmen we dan ook uw situatie af op de mogelijkheden. Contact  over nZEB

Denk groen!


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram