Algemene informatie

Green-R klimaatbeheersing werkt uitsluitend met gecertificeerde installateurs / monteurs

Koeling/ airconditioning:

Alle koelmonteurs zijn in het bezit van het PED certificaat (voormalig STEK).

Bureau Veritas Industrial Services is door het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) formeel aangewezen als “Notified Body” (NoBo).
In deze hoedanigheid is Bureau Veritas een officiëel erkende keuringsinstantie voor certificering van drukapparatuur volgens de Europese Richtlijn PED en kan derhalve nieuw te vervaardigen drukapparatuur certificeren.

Voor uitvoering van certificering beschikt Bureau Veritas Industrial Services over RvA accreditatie conform de norm NEN-EN 17021 en de Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor Drukapparatuur (RISAS-DA).

De certificering volgens het F-Gassenbesluit is gebaseerd op de beoordeling van installatie en

onderhoud conform categorie I en/of categorie II.

• Categorie I: stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddeleninhoud ≥3kg (>6kg

als het een hermetisch gesloten systeem betreft) en gereguleerde stoffen of gefluoreerde

broeikasgassen.

• Categorie II : stationaire koelinstallaties met koudemiddelinhoud <3kg (<6kg als het een

hermetisch gesloten systeem betreft) en gereguleerde stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.

Vanuit de toetsing volgens het F-Gassenbesluit komen de navolgende aspecten aan bod in de

• Personeel (o.a. opleiding, vakbekwaamheid en specifieke capaciteit)

• Procedures (o.a. ten behoeve van installatie, onderhoud, bijhouden logboeken en

koudemiddelregistratie)

• Instrumenten (specifieke en toereikende apparatuur)

• Koudemiddelenregistratie

• Koudemiddelenbalans voorgaand(e) kalenderjaar (jaren)

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram